Welkom bij Business Club Leiden

  • Doelstelling

Business Club Leiden, in 1987 gestart onder de naam Sport 50, stelt zich ten doel middels clubavonden ondernemers uit de Leidse regio bijeen te brengen, zowel ter bevordering van de onderlinge contacten, alsmede om als ondernemerscollectief ondersteuning te verlenen aan symphatieke doelen die bij voorkeur in het werkgebied plaatsvinden. Deze ondersteuning kan met name worden gerealiseerd doordat tenminste de helft van de BCL contributie hiervoor wordt ingezet. Tevens organiseert zij tijdens, maar ook buiten haar clubavonden om tal van activiteiten die verband houden met de dagelijkse bedrijfsvoering of interesse van de clubleden.

  • Leden

Het ledenaantal van de club, die elke eerste dinsdagavond van de maand bijeenkomt schommelt reeds vele jaren rond de 100 personen en is momenteel gemaximeerd op 110. De leden van de BCL bestaan uit onbesproken vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zoals eigenaar/directeur, beslissingsbevoegde managers/directeuren.

  • Geschiedenis

De onder de naam Sport 50 gestarte club van sportsponsorende betrokken Leidse ondernemers groeide door haar populariteit begin jaren 90 al snel uit naar haar zelf vastgestelde maximum van 50 leden. Groei was vervolgens niet meer mogelijk omdat van elk beroep of bedrijf destijds slechts één vertegenwoordiger werd toegelaten. Al snel werd duidelijk dat dit exclusiviteitsprincipe voor het lidmaatschap niet alleen een kwalitatieve groei van de club maar tevens de aantrekkelijkheid van een individueel lidmaatschap tegenhield. Het branche exclusiviteitsprincipe is door de ALV vervolgens losgelaten, en de nieuwe naam BCL vanaf dat moment gehanteerd. Het maximumaantal leden wordt tot op heden door de ALV nog steeds jaarlijks vastgesteld.

  • Lid worden

Wel is het beginselprincipe dat kandidaten voor het lidmaatschap door bestaande leden moeten worden gevraagd in de overgang naar de BCL in de statuten gehandhaafd. Men kan zich dus individueel of als bedrijf niet aanmelden. Het nieuwe kandidaatlid wordt na een korte bezwaarperiode van enkele weken voor de leden als aspirant-lid aangenomen. Na een half jaar aspirant-lid te zijn geweest wordt bij wederzijds welbevinden automatisch het volwaardig lidmaatschap toegekend.

  • Lidmaatschap voorwaarden

Het kandidaat lid dient bestaande leden in het verleden niet zakelijk te hebben beschadigd en tevens nog altijd minimaal een waardig en bekwaam vertegenwoordiger te zijn in zijn professie. Het clublidmaatschap is niet aan leeftijd gebonden of gemaximeerd, wel worden alleen mannelijke ondernemers toegelaten. Voor vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen bestaat in de Leidse regio de zusterclub Ondernemende Vrouwen Club (OVC). Voor deze Leidse heren service businessclub bestaat dus geen maximum leeftijd.

  • Leeftijd

Desondanks is de gemiddelde leeftijd in de BCL de laatste decennia niet gestegen. Dit komt enerzijds doordat er een constante stroom jonge ondernemers lid wordt, en anderzijds doordat veel gestopte ondernemers meestal doorschuiven naar de in 2003 onder de BCL vlag gestarte, maar toch autonoom functionerende Business Lunch Club. Deze club komt elke derde donderdag van de maand in wisselende regionale restaurants bij elkaar voor een georganiseerde lunch. Deelneming van deze maandelijkse businesslunches is toegestaan voor alle clubleden, maar over het algemeen, waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, met name goed gefrequenteerd door de senior en oud leden van de BCL.